Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwən˧˧ li˧˥lwəŋ˧˥ lḭ˩˧lwəŋ˧˧ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwən˧˥ li˩˩lwən˧˥˧ lḭ˩˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

luân lý

  1. Hệ thống đạo đức của xã hội loài người.
  2. Môn dạy về đạo đức trong trường học.

Tham khảo

sửa