Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwən˧˧ ʨwiə̰n˧˩˧lwəŋ˧˥ ʨwiəŋ˧˩˨lwəŋ˧˧ ʨwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwən˧˥ ʨwiən˧˩lwən˧˥˧ ʨwiə̰ʔn˧˩

Động từ Sửa đổi

luân chuyển

  1. Trao lần lượt từ người nọ đến người kia hay chỗ nọ đến chỗ kia.
    Luân chuyển tờ báo cho anh em xem.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi