Tiếng Pháp

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực lisse
/lis/
lisses
/lis/
Giống cái lisse
/lis/
lisses
/lis/

lisse

 1. Nhẵn, trơn.
  Peau lisse — da nhẵn
  Muscles lisses — (giải phẫu) cơ trơn

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
lisse
/lis/
lisses
/lis/

lisse gc

 1. (Ngành dệt) (sợi) go (cũng lice).
 2. (Hàng hải) Sống dọc (đáy, mạn tàu).
 3. (Hàng hải) Tay vịn, lan can.
 4. Máy láng giấy.
 5. Dao láng (để làm láng da, của thợ giày).
 6. Bàn xoa (của thợ nề).

Từ đồng âm

sửa

Tham khảo

sửa