Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lïŋ˧˧ ʨɨə̰ŋ˧˩˧lïn˧˥ tʂɨəŋ˧˩˨lɨn˧˧ tʂɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lïŋ˧˥ tʂɨəŋ˧˩lïŋ˧˥˧ tʂɨə̰ʔŋ˧˩

Danh từ sửa

linh trưởng

  1. Nhóm động vật đi bằng hai chân, bàn tay, bàn chân có năm ngón, ngón cái đối diện với các ngón còn lại, như khỉ, vượn, voọc, v.v.