Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ïk˧˥kɔ̰˩˧ ḭ̈t˩˧˧˥ ɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ïk˩˩kɔ̰˩˧ ḭ̈k˩˧

Tính từ sửa

có ích

  1. Rất có tác dụng.
    Bài học có ích.

Tham khảo sửa