Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḭʔə˨˩lḭə˨˨liə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liə˨˨lḭə˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lịa

  1. Nhanh nhảu, liền liền.
    Làm lịa.

Dịch sửa

lia chia

Tham khảo sửa