Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zwiən˧˧laːm˧˧ jwiəŋ˧˥laːm˨˩ jwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟwiən˧˥laːm˧˧ ɟwiən˧˥˧

Động từ sửa

làm duyên

  1. Để làm kỷ niệm, để nhớ đến nhau.
    Tặng cái khăn để làm duyên.
  2. Tỏ ra mình có duyên, đáng yêu.

Tham khảo sửa