Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xiəw˧˥ na̰ːʔj˨˩kʰiə̰w˩˧ na̰ːj˨˨kʰiəw˧˥ naːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xiəw˩˩ naːj˨˨xiəw˩˩ na̰ːj˨˨xiə̰w˩˧ na̰ːj˨˨

Động từ Sửa đổi

khiếu nại

  1. Thắc mắc, đề nghị xem xét lại những kết luận, quyết định do cấpthẩm quyền đã làm, đã chuẩn y.
    Khiếu nại với cấp trên.
    khiếu nại cũng vô ích.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi