Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi˧˥ tɨə̰ʔŋ˨˩kʰḭ˩˧ tɨə̰ŋ˨˨kʰi˧˥ tɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˩˩ tɨəŋ˨˨xi˩˩ tɨə̰ŋ˨˨xḭ˩˧ tɨə̰ŋ˨˨

Danh từ sửa

khí tượng

  1. Những hiện tượng xảy ra trong khí quyển, như mưa, gió, sấm, sét, v. V. (nói tổng quát).
  2. (Kng.) . Khí tượng học (nói tắt).

Dịch sửa

Tham khảo sửa