Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xɛt˧˥kʰɛ̰k˩˧kʰɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xɛt˩˩xɛ̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

khét

  1. Có mùi hắc của vật cháy.
    Khét mùi tóc cháy.
    Khét mùi thuốc súng.
  2. Khê.
    Cơm khét.

Tham khảo sửa