Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ mṳj˨˩kɔ̰˩˧ muj˧˧˧˥ muj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ muj˧˧kɔ̰˩˧ muj˧˧

Tính từSửa đổi

có mùi

  1. để chỉ một cái gì đó có mùi hôi thối.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi