Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

itinerant /.rənt/

  1. Đi hết nơi này đến nơi khác, lưu động.
    an itinerant ambassador — đại sự lưu động

Danh từSửa đổi

itinerant /.rənt/

  1. Người có công tác lưu động.
  2. Người lúc làm (việc) lúc đi lang thang.

Tham khảoSửa đổi