Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liw˧˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩lɨw˧˥ ɗə̰wŋ˨˨lɨw˧˧ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨw˧˥ ɗəwŋ˨˨lɨw˧˥ ɗə̰wŋ˨˨lɨw˧˥˧ ɗə̰wŋ˨˨

Danh từ sửa

lưu động

  1. Di chuyển luôn.
    Tủ sách lưu động.

Dịch sửa

Tham khảo sửa