Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

inflexion

 1. Chỗ cong, góc cong.
 2. (Toán học) Sự uốn.
 3. (Âm nhạc) Sự chuyển điệu.
 4. (Ngôn ngữ học) Biến tố.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
inflexion
/ɛ̃.flɛk.sjɔ̃/
inflexions
/ɛ̃.flɛk.sjɔ̃/

inflexion gc /ɛ̃.flɛk.sjɔ̃/

 1. Sự uốn, sự gập, chỗ uốn.
  Saluer quelqu'un d’une inflexion du corps — gập mình chào ai
  Les inflexions d’un fleuve — những chỗ uốn cong của con sông
  Point d’inflexion — (toán học) điểm uốn
 2. (Nghĩa bóng) Sự đổi hướng, sự chuyển hướng.
  L’inflexion d’une attitude politique — sự đổi hướng của một thái độ chính trị
 3. Sự chuyển điệu, sự chuyển giọng.
  Inflexion de voix — sự chuyển giọng nói
 4. (Ngôn ngữ học) Sự biến tố.

Tham khảoSửa đổi