Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɛ̤w˨˩˧˥ŋɛw˧˧ kʰɔ̰˩˧ŋɛw˨˩ kʰɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɛw˧˧˩˩ŋɛw˧˧ xɔ̰˩˧

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa