Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɪn.ˌkɔr.pə.ˈreɪ.ʃən/

Danh từSửa đổi

incorporation /ɪn.ˌkɔr.pə.ˈreɪ.ʃən/

 1. Sự sáp nhập, sự hợp nhất.
 2. Sự hợp thành tổ chức, sự hợp thành đoàn thể.
 3. Đoàn thể, liên đoàn.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɛ̃.kɔʁ.pɔ.ʁa.sjɔ̃/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
incorporation
/ɛ̃.kɔʁ.pɔ.ʁa.sjɔ̃/
incorporations
/ɛ̃.kɔʁ.pɔ.ʁa.sjɔ̃/

incorporation gc /ɛ̃.kɔʁ.pɔ.ʁa.sjɔ̃/

 1. Sự trộn.
  Incorporation de jaunes d’œufs dans du sucre — sự trộn lòng đỏ trứng vào đường
 2. Sự cho vào, sự đưa vào, sự sáp nhập.
 3. (Quân sự) Sự phiên chế.
 4. (Tôn giáo) Sự thu nhận vào địa phận.
 5. (Ngôn ngữ học) Sự hỗn nhập.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi