Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈhoʊm.ˌpeɪdʒ/

Từ nguyên

sửa

Từ home page, từ homepage.

Danh từ

sửa

homepage (số nhiều homepages)

  1. Trang chính hay trang đầu tiên của một website, thường có siêu liên kết đến các trang khác.
  2. Trang mà trình duyệt web sẽ mở lên theo mặc định.
  3. Trang web đầu tiên mà người dùng đến khi mới sử dụng hệ thống siêu văn bản nào đó hay bộ tài liệu nào đó nối bằng siêu liên kết.

Đồng nghĩa

sửa