Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨï̤ŋ˨˩ zwiə̰ʔt˨˩tʂïn˧˧ jwiə̰k˨˨tʂɨn˨˩ jwiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂïŋ˧˧ ɟwiət˨˨tʂïŋ˧˧ ɟwiə̰t˨˨

Danh từ

sửa

trình duyệt

  1. Một chương trình máy tính được sử dụng để điều hướng.

Từ dẫn xuất

sửa

Dịch

sửa