Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwaː˧˧juə˧˥juə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuə˧˥ɟuə˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giua

  1. Xem Tua
    Giua chao đèn.
  2. Lối thêu rút chỉ thành lỗ.
    Làm giua.
    Rút giua.

Tham khảo sửa