Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɛw˧˧ ʨə̤wŋ˨˩jɛw˧˥ tʂəwŋ˧˧jɛw˧˧ tʂəwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɛw˧˥ tʂəwŋ˧˧ɟɛw˧˥˧ tʂəwŋ˧˧

Danh từ sửa

gieo trồng

  1. Gieo giốngtrồng cây trong sản xuất nông nghiệp, (nói khái quát).
    Gieo trồng lúa nước.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)