Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ əːn˧˧jaː˧˥ əːŋ˧˥jaː˧˧ əːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ əːn˧˥ɟaː˧˥˧ əːn˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

gia ơn

  1. Làm việc tốt, việc hay cho người khác, khiến người ta phải nhớ ơn mình.

Tham khảo

sửa