Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ əːn˧˧jaː˧˥ əːŋ˧˥jaː˧˧ əːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ əːn˧˥ɟaː˧˥˧ əːn˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

gia ơn

  1. Làm việc tốt, việc hay cho người khác, khiến người ta phải nhớ ơn mình.

Tham khảo Sửa đổi