Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi̤n˨˩ zɨʔɨ˧˥jin˧˧˧˩˨jɨn˨˩˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟin˧˧ ɟɨ̰˩˧ɟin˧˧ ɟɨ˧˩ɟin˧˧ ɟɨ̰˨˨

Động từ sửa

gìn giữ

  1. Trông nom cẩn thận để khỏi mất, khỏi hỏng.
    Gìn giữ quần áo thật sạch sẽ
  2. Theo đúng, không làm sai.
    Gìn giữ phép nước.

Dịch sửa

Tham khảo sửa