Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
frère
/fʁɛʁ/
frères
/fʁɛʁ/
 
Deux frères

frère /fʁɛʁ/

 1. Anh; em trai.
  Frère aîné — anh cả
  Frère cadet — em trai út
  Frère consanguin — anh (em) (cùng cha) khác mẹ
  Frère utérin — anh (em) (cùng mẹ) khác cha
  Frère germain — anh (em) cùng cha cùng mẹ
 2. (Số nhiều) Anh em (đen, bóng).
  Les vices sont frères — các tật xấu là anh em với nhau
 3. Thầy dòng.
 4. (Thân mật) Vật tương tự; vật cùng đôi.
  Vous avez un joli vase, j'ai vu son frère chez mon antiquaire — anh có cái lọ đẹp, tôi thấy một cái tương tự ở người bán đồ cổ mà tôi quen
  faux frère — kẻ phản bội
  frère d’armes — bạn đồng đội
  vieux frère — (thân mật) người anh em

Tham khảo sửa