Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̤j˨˩ za̤wŋ˨˩tʰəj˧˧ jawŋ˧˧tʰəj˨˩ jawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəj˧˧ ɟawŋ˧˧

Danh từ sửa

thầy dòng

  1. Thầy tu Công giáo không phảilinh mục.

Tham khảo sửa