Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

fame /ˈfeɪm/

  1. Tiếng tăm, danh tiếng, danh thơm, tên tuổi.
    to win fame — nổi tiếng, lừng danh
  2. Tiếng đồn.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi