Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nhà thổ

  1. Nhà chứa.