Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛt˧˥ te˧˧ɛ̰k˩˧ te˧˥ɛk˧˥ te˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛt˩˩ te˧˥ɛ̰t˩˧ te˧˥˧

Danh từ

sửa

este

  1. (Hóa học) Hợp chất hữu cơ do rượu tác dụng với axit tạo thành.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa