Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Thán từSửa đổi

er /ˈə/

 1. A à! ờ ờ!

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

er

 1. đây, ở đó
  We zijn er.
  Chúng ta tới nơi rồi.
 2. Đại từ ngôi thứ ba số ít giống trung, dạng được sử dụng với giới từ của het.
 3. trong số đó
  Van de vijf kandidaten zijn er nu nog drie over.
  Trong số năm thí sinh bây giờ còn ba người.
  Mijn broer heeft drie kinderen en ik heb er twee.
  Anh trai tôi có ba đứa con còn tôi có hai đứa.

Tiếng Ili TurkiSửa đổi

Danh từSửa đổi

er

 1. đàn ông.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tiếng UzbekSửa đổi

Danh từSửa đổi

er

 1. chồng.