Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
enseigne
/ɑ̃.sɛɲ/
enseignes
/ɑ̃.sɛɲ/

enseigne gc /ɑ̃.sɛɲ/

 1. Biển hàng, biển hiệu (của hiệu buôn).
  L’enseigne d’une librairie — biển hàng của một hiệu sách
 2. (Văn học) Cờ.
 3. (Sử học) Cờ lệnh, lệnh tiễn.
  à bonne enseigne — (từ cũ, nghĩa cũ) khi có sự bảo đảm chắc chắn
  à telle enseigne que; à telles enseignes telles enseignes que — đến mức là, đến nỗi
  être logé à la même enseigne — cùng chung hoàn cảnh, cùng chung nỗi khó khăn

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
enseigne
/ɑ̃.sɛɲ/
enseignes
/ɑ̃.sɛɲ/

enseigne /ɑ̃.sɛɲ/

 1. (Enseigne de vaisseau de i ère classe) Trung úy hải quân.
  Enseigne de vaisseau de 2 ième classe — thiếu úy hải quân
 2. (Sử học) Sĩ quan cầm cờ.

Tham khảoSửa đổi