Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siʔi˧˥ kwaːn˧˧ʂi˧˩˨ kwaːŋ˧˥ʂi˨˩˦ waːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂḭ˩˧ kwaːn˧˥ʂi˧˩ kwaːn˧˥ʂḭ˨˨ kwaːn˧˥˧

Danh từ sửa

sĩ quan

  1. Quân nhân từ cấp bậc chuẩn úy trở lên.

Dịch sửa

Tham khảo sửa