Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siʔi˧˥ kwaːn˧˧ʂi˧˩˨ kwaːŋ˧˥ʂi˨˩˦ waːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂḭ˩˧ kwaːn˧˥ʂi˧˩ kwaːn˧˥ʂḭ˨˨ kwaːn˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

sĩ quan

  1. Quân nhân từ cấp bậc chuẩn úy trở lên.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi