Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

differential /ˌdɪ.fə.ˈrɛn(t).ʃəl/

 1. Khác nhau, phân biệt, chênh lệch.
  differential duties — mức thuế chênh lệch
  differential diagnosis — chẩn đoán phân biệt
 2. (Toán học) Vi phân.
  differential equation — phương trình vi phân
 3. (Kỹ thuật) Vi sai.
  differential gear — truyền động vi sai

Danh từSửa đổi

differential /ˌdɪ.fə.ˈrɛn(t).ʃəl/

 1. (Toán học) Vi phân.
  differential of vomume — vi phân thể tích.
  associated homogeneous differential — vi phân thuần nhất liên đới.
  binomial differential — vi phân nhị thức.
  computing differential — máy tính vi phân.
  harmonic differential — vi phân điều hoà.
  total differential — vi phân toàn phần.
  trigonometric differential — vi phân lượng giác.
 2. (Kỹ thuật) Truyền động vi sai
 3. Sự chênh lệch về lương (giữa hai ngành công nghiệp hoặc giữa hai loại công nhân cùng ngành).

Đồng nghĩaSửa đổi

Trong kỹ thuật

Tham khảoSửa đổi