Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

vi phân

  1. Phần tử vô cùng nhỏ.

DịchSửa đổi