Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiən˧˧ zaː˧˧ʨwiəŋ˧˥ jaː˧˥ʨwiəŋ˧˧ jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˥ ɟaː˧˥ʨwiən˧˥˧ ɟaː˧˥˧

Danh từ sửa

chuyên gia

  1. Người tinh thông một ngành chuyên môn khoa học, kĩ thuật.
    Chuyên gia y tế.
    Đào tạo chuyên gia.
  2. (Kng.) . Chuyên gia người nước ngoài.
    Khách sạn chuyên gia.

Dịch sửa

Tham khảo sửa