Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ tʰəwŋ˧˧tïn˧˥ tʰəwŋ˧˥tɨn˧˧ tʰəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ tʰəwŋ˧˥tïŋ˧˥˧ tʰəwŋ˧˥˧

Tính từ sửa

tinh thông

  1. Thông thạo, hiểu .
    Tinh thông.
    Hán học.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa