Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈsɜː.tᵊn.li/
  Hoa Kỳ

Từ nguyên

sửa

Từ certain-ly.

Phó từ

sửa

certainly /ˈsɜː.tᵊn.li/

  1. Chắc, nhất định.
    a well conducted people's war will certainly be successful — một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng
  2. Hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời).
    may I visit him? - yes, certainly — tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được

Tham khảo

sửa