Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈsɜː.tən/
  Canada

Tính từ

sửa

certain /ˈsɜː.tən/

 1. Chắc, chắc chắn.
  to be certain of success — chắc chắn là thành công
  there is no certain cure for this disease — bệnh này chưa có phương thuốc chữa chắc chắn
 2. Nào đó.
  a certain Mr. X — một ông X nào đó
  under certain conditions — trong những điều kiện nào đó
 3. Đôi chút, chút ít.
  to feel a certain reluctance — cảm thấy miễn cưỡng chút ít, hơi cảm thấy miễn cưỡng

Từ dẫn xuất

sửa

Thành ngữ

sửa
 • for certain:
  1. Chắc, chắc chắn, đích xác.
   I cannot say for certain whether it will shine tomorrow — tôi không thể nói đích xác ngày mai có nắng không
   I don't know for certain — tôi không biết chắc
 • to make certain of: Xem Make

Tham khảo

sửa