Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈsɛnt.ʃə.ri]

Danh từSửa đổi

century /ˈsɛnt.ʃə.ri/

  1. Trăm năm, thế kỷ.
  2. Trăm (cái gì đó... ).
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) trăm đô la.
  4. (Từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) đại đội (gồm 100 người).

Tham khảoSửa đổi


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)