Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̤n˨˩ miə̰ʔŋ˨˩tʂwiəŋ˧˧ miə̰ŋ˨˨tʂwiəŋ˨˩ miəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwiən˧˧ miəŋ˨˨tʂwiən˧˧ miə̰ŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

truyền miệng

  1. Xem truyền khẩu

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi