Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤j˨˩kəj˧˧kəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəj˧˧

Từ nguyên 1 sửa

Từ tiếng Nam Á nguyên thủy *cgəj. Cùng nguồn gốc với tiếng Khmer ឆ្កែ (chkae, “chó”), tiếng Ba Na sơke (“lợn đực hoang dã”) và tiếng Tà Ôi cakɛː (“chó”).

Từ skei trong tiếng Khasi (“con mang Ấn Độ, con nai biết sủa”) có thể là một từ mượn từ ngôn ngữ Hán–Tạng, hãy so sánh những từ ချေ trong tiếng Miến Điện (hkye, “con nai biết sủa”), từ တခံ trong tiếng Karen S'gaw (ta khee, “nai”), từ chäkhji trong tiếng Jingpho (“con nai biết sủa”), và không trực tiếp liên quan đến các thuật ngữ Nam Á khác.

Danh từ sửa

(loại từ con) cầy • ()

  1. một loại động vật có vú giống mèo, thuộc Họ Cầy
  2. Viết tắt của thịt cầy (“thịt chó”)
    giả cầy — thịt giả làm thịt chó
Xem thêm sửa

(Những thuật ngữ dẫn xuất):

Từ nguyên 2 sửa

Danh từ sửa

cầy • (𦓿)

  1. (phương ngữ) Dạng khác của cày