Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈbrɑː.ˌvoʊ/

Danh từSửa đổi

bravo số nhiều bravos /ˈbrɑː.ˌvoʊ/

 1. Kẻ đi giết người thuê.
 2. Kẻ cướp.

Danh từSửa đổi

bravo /ˈbrɑː.ˌvoʊ/

 1. Lời hoan hô.

Thán từSửa đổi

bravo /ˈbrɑː.ˌvoʊ/

 1. Hay!, hay lắm!, hoan hô!

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

 
bravo

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /bʁa.vɔ/

Thán từSửa đổi

bravo /bʁa.vɔ/

 1. Hoan hô!

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
bravo
/bʁa.vɔ/
bravos
/bʁa.vɔ/

bravo /bʁa.vɔ/

 1. Lời hoan hô.
  Encourager quelqu'un de bravos — hoan hô khuyến khích ai
 2. Kẻ giết người thuê (số nhiều bravi).

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi