Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít bjørn bjørnen
Số nhiều bjørner bjørnene

bjørn

  1. Con gấu.
    Han er sterk som en bjørn.
    å selge skinnet før bjørnen er skutt — Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Chưa bắt được gấu đã dạo bán da.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi