Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓəʔən˧˥ɓəːŋ˧˩˨ɓəːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓə̰ːn˩˧ɓəːn˧˩ɓə̰ːn˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

bỡn

  1. (Khẩu ngữ) Đùa chơi cho vui, không nghiêm chỉnh.
    Nói nửa thật nửa bỡn.
    Dễ như bỡn!

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

  • Bỡn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam