Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ɲa̰ʔwk˨˩kʰɔ̰˩˧ ɲa̰wk˨˨kʰɔ˧˥ ɲawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ɲawk˨˨˩˩ ɲa̰wk˨˨xɔ̰˩˧ ɲa̰wk˨˨

Tính từ

sửa

khó nhọc

  1. Vất vả nặng nề.
    Công việc khó nhọc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa