Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓə̰ʔn˨˩ ɓḭʔw˨˩ɓə̰ŋ˨˨ ɓḭw˨˨ɓəŋ˨˩˨ ɓiw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓən˨˨ ɓiw˨˨ɓə̰n˨˨ ɓḭw˨˨

Tính từSửa đổi

bận bịu

  1. Xem bận