Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˧ ɲa̤ːn˨˩tʰɨ˧˥ ɲaːŋ˧˧tʰɨ˧˧ ɲaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˧˥ ɲaːn˧˧tʰɨ˧˥˧ ɲaːn˧˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thư nhàn

  1. Thong thả nhàn hạ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa