Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːw˨˩ ʨɨʔɨə˧˥ɓaːw˧˧ ʨɨə˧˩˨ɓaːw˨˩ ʨɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˧ ʨɨ̰ə˩˧ɓaːw˧˧ ʨɨə˧˩ɓaːw˧˧ ʨɨ̰ə˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

bào chữa

  1. Dùng nhiều lí lẽ, chứng cớ để bênh vực cho hành vi của ai đó đang bị xemphạm pháp hoặc đang bị lên án.
    Luật sư bào chữa cho bị cáo.
    Không thể bào chữa cho hành động sai trái của mình.

Tham khảo

sửa