Tiếng Na UySửa đổi

Động từSửa đổi

Dạng
Nguyên mẫu å arve
Hiện tại chỉ ngôi arver
Quá khứ arva, arvet
Động tính từ quá khứ arva, arvet
Động tính từ hiện tại

arve

  1. Thừa kế, thừa hưởng (di sản).
    Han arvet en formue etter onkelen.
  2. Di truyền.
    Hun har arvet farens blåøyne.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi