Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

advertising

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của advertise.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

advertising /ˈæd.vɜː.ˌtɑɪ.ziɳ/

  1. Sự quảng cáo, nghề quảng cáo.

Tham khảoSửa đổi