Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loj˧˥ va̤ːw˨˩lo̰j˩˧ jaːw˧˧loj˧˥ jaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
loj˩˩ vaːw˧˧lo̰j˩˧ vaːw˧˧

Danh từ Sửa đổi

lối vào

  1. Là khoảng trống để đi vào một chỗ nào đó. Thường có cái cửa ở các lối vào.
    Lối vào công viên.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi