Wiktionary:Bàn giúp đỡ

Bàn giúp đỡ
Bàn giúp đỡ của Wiktionary dành cho các câu hỏi về Wiktionary và xin giúp đỡ trong sửa đổi. Chúng ta thường trả lời những câu hỏi của người mới đến, nhưng chúng ta cũng chào mừng những người kỳ cựu trong dự án này. Nhớ quay lại trang này sau một thời gian để thấy những trả lời. Bạn có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giúp đỡ băng cách nhấn nút bên dưới:

Trước khi ghi vào đây, mời bạn xem một trong những trang liệt kê dưới đây:

Đồng thời xem các câu đã trả lời tại đây. Có thể một câu bạn định hỏi đã có người hỏi và trả lời rồi. Người trả lời chú ý sau khi trả lời, hãy bổ sung thông tin vào các mục trợ giúp liên quan. Nhiều khả năng có người đặt câu hỏi ở đây vì ở trợ giúp còn thiếu thông tin.

Cho mình hỏi từ này có nghĩa là gì? Nguồn. Ccv2020 (thảo luận) 09:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Ccv2020: Ở mục từ ngả có giảng ngĩa: "Cày cấy, gieo trồng". Nên tôi đoán "ngả mía" có nghĩa là: trồng mía--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 10:07, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]